Tjänster

Louise Balksäter erbjuder och ger följande tjänster:

 

- Upprättande av skattedeklarationer för Icke Residenter i Spanien

- Skatterådgivning i samband med försäljning av fastighet

- Skatterådgivning i samband med köp av fastighet, såsom de nödvändiga stegen msom är viktiga att följa för att kunna utföra ett säkert köp.

- Skatterådgivning i samband med arvskifte och gávodokument.

- Betalning av både Statliga såväl som Kommunala Skatter.

- Legal skatterepresentation för Icke Residenter i Spanien, detta betyder att hon mfungerar som en kontaktperson mellan de Spanska Skattemyndigheterna och  mklienten, då hon får eventuella meddelanden och information avsedda till    mklienten utan att den behöver vara personligen i Spanien vid det tillfället.

- Muntlig översättning av notariella dokument.

 

Dessa tjänster erbjuds utan att klienten behöver vara personligt närvarande i Spanien. Det kan även handlas om egendomar som inte enbart befinner sig på Gran Canaria utan i hela Spanien.

 

Hon har under tjugo år etablerat ett nätverk med seriösa och effektiva proffs som kan erbjuda er följande tjänster:

 

-          Notarius Publicus (förberedning och upprättande av notariella dokument msom Fullmakter, Lagfarter, Arvskiften, etc).

-          Advokater som pratar klientens språk (juridisk assistens, privata kontrakt, metc).

-          Banker (samarbetar närmare med tre utav bankerna, men har god kontakt mmed de allra flesta).

-          Revisionsbyråer (ansökan om Uppehållstillstånd, alla sorters ärenden hos mTrafikmyndigheterna, Skatterådgivning för egna företagare och större företag,    bokföring, etc).

-          Försäkringsbolag (söker den mest kompletta och billigaste försäkringen)

-          Arkitekter (Byggnadsplaner, intyg, tillstånd, etc).

-          Byggmästare (All sorts renoveringsarbeten och byggarbeten med full garanti moch till bästa pris).

-          Mäklaresom pratar klientens språk (om klienten söker en särskild typ av megendom att köpa erbjuder hon den nödvändiga kontakten för att klienten mskall kunna hitta denna egendom. På samma sätt om klienten önskar sälja)

-          Översättare och tolk (auktoriserade såväl som normala översättningar).